BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

eBGŻ

Fortis Bank

Proste i bezpieczne zarządzanie rachunkiem przez Internet

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

  • Łatwość korzystania – przejrzysta i funkcjonalna nawigacja
  • Rozbudowane możliwości wykonywania i definiowania operacji
  • Opcja tworzenia własnych przypomnień, np. o konieczności wykonania przelewu – o określonej porze eBGŻ wyświetli alarm lub wyśle wiadomość drogą SMSową bądź na e-mail
  • Eksport danych z historii konta do pliku tekstowego lub MS Quicken
  • Pełna obsługa zakładania i zamykania lokat i konta oszczędnościowego Eskalacja

Naszym Klientom udostępniamy możliwość wygenerowania wyciągu elektronicznego za pośrednictwem serwisów transakcyjnych. Wyciąg elektroniczny można także otrzymywać na adres mailowy - najpierw jednak należy złożyć taką dyspozycję w wybranym oddziale BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A, dawne oddziały BGŻ S.A.).

W przypadku korzystania z poczty za pomocą przeglądarki internetowej należy zainstalować program Crypto View niezbędny do prawidłowego otwierania wyciągu elektronicznego. (dotyczy tylko wyciągów wygenerowanych przed 28.03.2015)

Program Crypto View


System transakcyjny eBGŻ znajduje się pod poniższym adresem:  www.ebgz.pl

Dostęp do eBGŻ można aktywować w wybranym oddziale BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A, dawne oddziały BGŻ S.A.).

System bankowości internetowej eBGŻ dla Klientów indywidualnych wymaga zainstalowania na komputerze jednej z następujących przeglądarek internetowych:

  • Internet Explorer 7 i nowszy
  • Firefox 3 i nowszy

System eBGŻ został zoptymalizowany dla przeglądarek Internet Explorer 8 oraz Firefox 3.6 i zaleca się korzystanie z jednej z nich.

Zalecana rozdzielczość ekranowa dla korzystania z systemu eBGŻ wynosi 1024 na 768 punktów.

Rekomendowane przeglądarki muszą obsługiwać 128 bitowy klucz szyfrujący (128 bitowy SSL) – system eBGŻ wykorzystuje certyfikat wystawiony przez VeriSign INC.

Do poprawnej obsługi systemu bankowości internetowej eBGŻ wymagana jest również obsługa plików Cookies.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.