BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zlecenia giełdowe

Fortis Bank

Serwis internetowy do składania zleceń giełdowych na GPW i NewConnect.

Jeżeli chcesz składać zlecenia za pośrednictwem tego serwisu, musisz posiadać rachunek maklerski w naszym Biurze i podpisać stosowny aneks do umowy.

Każdy Klient otrzymuje także certyfikat oraz nadaje login i hasło.

Załóż rachunek

Powyższy link powoduje uruchomienie formularza, którego wypełnienie jest konieczne dla możliwości składania dyspozycji za pośrednictwem systemu internetowego Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas.

Naszych Klientów, którzy zawarli z Biurem stosowną umowę (aneks) i posiadają certyfikat, login i hasło, zapraszamy do składania zleceń giełdowych (dyspozycji) za pośrednictwem systemu internetowego.

>>> Zaloguj się <<<

  • W przypadku konieczności odblokowania konta internetowego, zmiany hasła do systemu lub zastrzeżenia dostępu, należy dzwonić pod nr infolinii 0 801 880 880 lub 0–22 32 94 328 w godzinach 8.00 – 17.30 w dni robocze
  • W sprawach technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu należy dzwonić pod nr 0–22 329 43 66 w godzinach 8.30 – 16.30 w dni robocze
  • System jest niedostępny w ramowych godzinach 20.00 - 22.00 w dni robocze

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.