BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Konto bardzo osobiste

Fortis Bank

Cenisz sobie wygodę oraz wysoką jakość obsługi? Wybierz rachunek dla wyjątkowych Klientów i oddaj swoje finanse w ręce profesjonalistów.

 • Opieka profesjonalnego, osobistego doradcy
 • Unikalna zbliżeniowa Złota karta debetowa MasterCard z funkcjonalnością dwuwalutową i bezpłatnym pakietem ubezpieczeń
 • Wypłaty bez opłat w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas oraz w bankomatach w kraju i za granicą
 • Rachunek automatycznego oszczędzania
 • Atrakcyjny kredyt odnawialny w koncie

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

 • Brak opłat – przelewy krajowe, zlecenia stałe i polecenia zapłaty dokonywane w złotych przez Internet, telefon i w oddziale są bezpłatne, podobnie jak wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą
 • Opieka osobistego doradcy – pomoc osobistego doradcy, oferowanie produktów i usług dopasowanych do aktualnych potrzeb Klienta
 • Unikalna zbliżeniowa Złota karta debetowa MasterCard z funkcjonalnością dwuwalutową i bezpłatnym pakietem ubezpieczeń
 • Dedykowane konto oszczędnościowe wspierające oszczędzanie
 • Atrakcyjny limit odnawialny w koncie udostępniany na wniosek Klienta
 • Dedykowane stawki kursów walut w przypadku walut GBP, USD, EUR przy wybranych transakcjach zgodnie z Umową

W każdym oddziale Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Ponadto, jeśli chcesz przenieść swoje konto z innego banku, Bank BGŻ BNP Paribas służy pomocą w przeniesieniu, bez konieczności wizyty w poprzednim banku. Dowiedz się więcej >

Zalety prestiżowej karty wydawanej do Konta bardzo osobistego:

 • Dwuwalutowość – dokonasz rozliczenia w euro bez kosztów przewalutowania podczas pobytu za granicą; wystarczy na czas wyjazdu zlecisz bezpłatnie zmianę rachunku powiązanego z kartą na rachunek w euro
 • Bezpłatny pakiet ubezpieczeń: pakiet bezpieczeństwa, assistance medyczny i assistance domowy
 • Płatności zbliżeniowe PayPass – szybko i wygodnie dokonasz płatności do kwoty 50 zł; przy kwotach przekraczających 50 zł - wymagany jest kod PIN
 • Darmowe wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą

Unikalna funkcjonalność konta oszczędnościowego, która pozwala odłożyć kapitał przy minimalnym zaangażowaniu ze strony Klienta.

Jak to działa?

 • Ustalenie w Banku indywidualnego limitu dla własnego Konta bardzo osobistego
 • Nadwyżki powyżej tej kwoty automatycznie przenoszone będą na rachunek oszczędnościowy
 • Możliwość wypracowania dodatkowego zysku bez wysiłku, dzięki atrakcyjnemu oprocentowaniu
 • Miesięczna kapitalizacja odsetek

Zalety kredytu odnawialnego, powiązanego z Kontem bardzo osobistym:

 • Niskie oprocentowanie, proste procedury uzyskania
 • Łatwy dostęp do dodatkowych środków, bez konieczności naruszania posiadanych oszczędności
 • Odsetki naliczane są tylko od wykorzystywanej części kredytu w koncie, a każda wpłata na Konto bardzo osobiste redukuje wykorzystany limit
 • Kredyt odnawialny w koncie udzielany jest na wniosek Klienta, na okres 12 miesięcy i odnawia się automatycznie po spełnieniu warunków w umowie na kolejny okres
 • Możliwość przystąpienia do Pakietu ubezpieczeń — link

Uwaga: niezależnie od opłat pobieranych przez Bank BGŻ BNPP Paribas opłata może być pobierana przez właściciela bankomatu, dlatego zawsze należy dokładnie czytać informacje wyświetlane na ekranie bankomatu.

Warunki ubezpieczenia grupowego posiadaczy i użytkowników złotych kart debetowych MasterCard wydawanych przez Bank BGŻ BNP Paribas.:

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.