BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Pożyczka Hipoteczna

Fortis Bank

Potrzebujesz pieniędzy na dowolny cel? Z nisko oprocentowaną pożyczką hipoteczną nie musisz decydować, którą formę finansowania wybrać.

 • Zabezpieczeniem może być dowolna nieruchomość
 • Spłata pożyczki już od 12 miesięcy
 •  Bogaty pakiet ubezpieczeń

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

 • Możliwość wykorzystania otrzymanych środków na cel akceptowany przez Bank
 • Okres spłaty pożyczki od 12 miesięcy do 20 lat
 • Swobodny wybór sposobu spłaty pożyczki – raty stałe lub malejące
 • Bogaty pakiet ubezpieczeń

 

Wniosek o pożyczkę hipoteczną złożysz w każdym oddziale Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy ustalanej jako suma stopy referencyjnej i marży Banku. Wysokość marży uzależniona jest od kwoty pożyczki

 • Wysokość pożyczki zależy od wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia oraz zdolności kredytowej wnioskodawcy i wynosi:
  - Minimalnie 50 000 zł
  - Maksymalnie 500 000 zł
 • Spłatę pożyczki można ustalić na okres od 12 miesięcy do 20 lat
 • Spłata pożyczki w ratach równych lub malejących
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.