BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Doradztwo inwestycyjne

Fortis Bank

Jeżeli nie masz pewności w co zainwestować, skorzystaj z usługi doradztwa inwestycyjnego.

  • Rekomendacje akcji, obligacji i funduszy inwestycyjnych przedstawiane są przez ekspertów BM Banku BGŻ BNP Paribas
  • Nasi eksperci stale monitorują rynek, aby zoptymalizować skład i udział Twojego portfela
  • Ostateczna decyzja, czy i w jakim zakresie skorzystać z zaleceń doradcy należy do Ciebie
  • Portfel modelowy odpowiedni dla Twoich preferencji i profilu ryzyka

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Atuty usługi doradztwa inwestycyjnego:

  • Rekomendacje akcji, obligacji i funduszy inwestycyjnych przedstawiane są przez ekspertów Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas
  • Przed rozpoczęciem współpracy doradca inwestycyjny zostaną zbadane Twoje potrzeby, indywidualna sytuacja majątkowa i doświadczenie inwestycyjne, by dobrać portfel modelowy odpowiedni dla Twoich preferencji i profilu ryzyka
  • W trakcie świadczenia usługi nasi eksperci stale monitorują rynek, aby zoptymalizować skład i udział Twojego portfela
  • Gwarantujemy comiesięczne dostarczanie rekomendacji dot. Twojego Portfela (kupna, sprzedaży instrumentów finansowych)

MiFID to skrót nazwy Dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych. Jej rolą jest ochrona Klientów przed ryzykiem związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe i standaryzacja usług inwestycyjnych świadczonych przez instytucje finansową.

  • Przed decyzją o skorzystaniu z usługi doradztwa inwestycyjnego i podpisaniem umowy należy wykonać ocenę MIFID
  • Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Decyzje inwestycyjne podjęte przez Klienta w oparciu o informacje przekazywane w ramach usługi doradztwa są obarczone ryzykiem inwestycyjnym i mogą skutkować utratą części lub nawet całości inwestowanych środków

Skontaktuj się ze swoim Osobistym Doradcą Bankowym.

Usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie Funduszy inwestycyjnych jest bezpłatna.

Klienci korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych uzyskają dostęp do preferencyjnych stawek prowizji w zakresie transakcji obligacjami i akcjami.

 

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.