BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Harmonogram notowań

Fortis Bank

Notowania giełdowe odbywają się od poniedziałku do piątku, według określonego harmonogramu.

Harmonogram notowań instrumentów finansowych na GPW określony jest w "Szczegółowych zasadach obrotu giełdowego" uchwalonych przez Zarząd GPW.

Notowania giełdowe odbywają się od poniedziałku do piątku, według następującego harmonogramu:

 1. Notowania w systemie notowań ciągłych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych oraz dłużnych instrumentów finansowych):

  godz. 8.30 – 9.00

  Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)

  godz. 9.00

  Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)

  godz. 9.00 – 16.50

  Faza notowań ciągłych

  godz. 16.50 – 17.00

  Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)

  godz. 17.00

  Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)

  godz. 17.00 – 17.05

  Dogrywka

   

 2. Notowania w systemie notowań ciągłych dla instrumentów pochodnych:

  godz. 8.30 – 8.45

  Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)

  godz. 8.45

  Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)

  godz. 8.45 – 16.50

  Faza notowań ciągłych

  godz. 16.50 – 17.00

  Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)

  godz. 17.00

  Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)

  godz. 17.00 – 17.05

  Dogrywka

   

 3. Notowania w systemie notowań ciągłych dla dłużnych instrumentów finansowych:

  godz. 8.30 – 9.00

  Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)

  godz. 9.00

  Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)

  godz. 9.00 – 16.50

  Faza notowań ciągłych

  godz. 16.50 – 17.00

  Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)

  godz. 17.00

  Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)

  godz. 17.00 – 17.05

  Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)

   

 4. Notowania w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego:

  godz. 8.30 – 11.00

  Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)

  godz. 11.00

  Otwarcie (określanie kursu jednolitego)

  godz. 11.00 – 11.30

  Dogrywka

  godz. 11.30 – 15.00

  Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)

  godz. 15.00

  Otwarcie (określanie kursu jednolitego)

  godz. 15.00 – 15.30

  Dogrywka

  godz. 15.30 – 17.05

  Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)

   

 5. Notowania w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego:

  godz. 8.30 – 11.00

  Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)

  godz. 11.00

  Otwarcie (określanie kursu jednolitego)

  godz. 11.00 – 11.30

  Dogrywka

  godz. 11.30 – 17.05

  Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)

Godziny określone w harmonogramie notowań określają najwcześniejszy możliwy moment rozpoczęcia lub zakończenia danej fazy notowań. Jeżeli we wskazanym w harmonogramie terminie nie nastąpi rozpoczęcie danej fazy notowań dla określonej grupy instrumentów finansowych, to instrumenty z tej grupy pozostają w fazie poprzedniej.
Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu notowań giełdowych – zadzwoń:
0–801 880 880 lub 0-22 32 94 328/324.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.