BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Lokaty inwestycyjne

Fortis Bank

Chciałbyś osiągać zyski podobne do tych, jakie daje inwestowanie na giełdzie? Zależy Ci na jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa lokaty? To propozycja dla Ciebie!

100% gwarancji kapitału – otrzymasz zwrot całej kwoty niezależnie od zmian indeksu w okresie lokacyjnym

 • Brak opłat wstępnych
 • 0 zł za wcześniejszą wypłatę środków lokaty
 • Minimalna kwota wpłaty 4 000 zł

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

 • Minimalna kwota wpłaty 4 000 zł
 • 100% gwarancji kapitału – otrzymasz zwrot całej kwoty niezależnie od zmian indeksu w okresie lokacyjnym
 • Brak opłat wstępnych 
 • 0 zł za wcześniejszą wypłatę środków z lokaty

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

 • Wysokość oprocentowania Lokaty Inwestycyjnej BGŻ BNP Paribas S.A. uzależniona jest od kształtowania się wartości wskaźników wybranych przez bank jako podstawa do jego naliczania
 • Takimi wskaźnikami mogą być np.:
  • Cena papierów wartościowych
  • Indeks giełdowy
  • Kurs walutowy
  • Cena surowca np. ropy naftowej, miedzi
 • W dniu zakończenia lokaty, niezależnie od zachowania indeksu, Klient otrzyma 100% wpłaconego kapitału

 

Umowy w brzmieniu obowiązującym od 17 września 2015 r.

O szczegółowe informacje zapytaj naszych doradców w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A. będących przed dniem połączenia BGŻ S.A. i BNP PARIBAS Bank Polska S.A. oddziałami BGŻ S.A. lub sprawdź na www.bgzbnpparibas.pl

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane także, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach.

Szczegółowe informacje dotyczące Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz usług inwestycyjnych przez nas świadczonych znajdują się na stronie internetowej www.bgzbnpparibas.pl. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, kod pocztowy: 01-211, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10- 08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokosci 84.238.318 zł w całosci wpłacony.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.