BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Odroczona płatność

Fortis Bank

Odroczona płatność to usługa umożliwiająca kupno papierów wartościowych
bez posiadania własnych środków pieniężnych w momencie składania zlecenia
lub przy pokryciu zlecenia tylko w części swoimi środkami.

Kupujesz teraz - płacisz później!

Zlecenie opłacane jest w dniu rozliczenia tego zlecenia, tj. odpowiednio:

  • Dla akcji po 2 dniach rozliczeniowych
  • Dla obligacji po 2 dniach rozliczeniowych

Do wyboru jest kilka wariantów, które umożliwiają wykorzystanie jednej z następujących form kupna papierów wartościowych w odroczonej płatności:

  • Z wykorzystaniem częściowego pokrycia wartości zlecenia bez ustanowienia zabezpieczenia na pozostałą część wartości zlecenia
  • Z wykorzystaniem częściowego pokrycia wartości zlecenia
  • Bez posiadania pokrycia wartości zlecenia

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.