BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zlecenia telefoniczne

Fortis Bank

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas umożliwia swoim klientom
składanie dyspozycji za pośrednictwem telefonu.

W ramach umowy świadczenia usług maklerskich, tj. bez żadnych dodatkowych opłat i bez konieczności podpisywania nowych dokumentów, za pomocą telefonu można składać dyspozycje dotyczące:

  • Kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, w tym także zleceń w ramach wykonywania prawa poboru, w ofertach publicznych, czy też w ramach odpowiedzi na wezwanie (z wyłączeniem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych)
  • Anulowania tych zleceń
  • Przelewu środków pieniężnych
  • Można także uzyskać informację o stanie swojego rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Warunkiem realizacji takich dyspozycji jest:

  • Udzielenie Biuru pełnomocnictwa do składania w jego imieniu dyspozycji i zleceń
  • Określenie przez Klienta sposobu identyfikacji poprzez nadanie hasła telefonicznego, oraz:
    • Złożenie oświadczenia o numerze rachunku, na który mogą być przekazywane środki pieniężne

Dyspozycje składane telefonicznie są rejestrowane, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby można, za pośrednictwem telefonu lub osobiście w oddziale, dokonać zastrzeżenia hasła.

Jeżeli chcesz złożyć dyspozycję telefoniczną - zadzwoń do jednego z COPI (link)
Dyspozycje telefoniczne można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.