BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zlecenia UTP

Fortis Bank

W dniu 15 kwietnia 2013 r. warszawska giełda rozpoczęła funkcjonowanie w oparciu o nowy system transakcyjny.

W porównaniu z dotychczasowym systemem, UTP jest znacznie szybszy i bardziej wydajny, co w praktyce oznacza możliwość obsługi kilkadziesiąt razy większej liczby zleceń w danym czasie (20 tys. na sekundę, dotychczas ok. 850).

Po wprowadzeniu nowego systemu, GPW zamierza sukcesywnie uruchamiać nowe segmenty rynku instrumentów pochodnych i nowe klasy aktywów, które dotychczas nie mogły być wprowadzane na rynek na szerszą skalę ze względu na ograniczenia technologiczne Warsetu: opcje na akcje, kontrakty terminowe na stopę procentową, czy instrumenty oparte na towarach. Dzięki temu znacząco wzrośnie zróżnicowanie możliwości inwestycyjnych
oferowanych na GPW.

UTP nie wprowadza rewolucyjnych zmian w dotychczasowych zasadach obrotu, dzięki czemu inwestorzy indywidualni nie będą musieli adaptować się do nowego systemu. UTP oferuje szerszą paletę funkcjonalności, nowe rodzaje i typy ważności zleceń, a także umożliwia notowanie instrumentów w nowych segmentach rynku. Dla inwestorów indywidualnych nie oznacza to jednak zmian funkcjonalnych. Poszczególne instrumenty będą też, tak jak dotychczas, notowane w systemie ciągłym lub jednolitym. Zobacz więcej >

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące nowego systemu
– zadzwoń: 0–801 880 880 lub 0-22 32 94 328/324.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.