BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zlecenie do dyspozycji maklera

Fortis Bank

Oferta Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas w zakresie składania zleceń Do Dyspozycji Maklera (DDM).

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas oferuje możliwość składania zleceń do dyspozycji maklera (DDM). W ramach tej usługi inwestorzy, którzy nie mają czasu lub możliwości stałej obserwacji notowań giełdowych, mogą powierzyć realizację zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych maklerowi.

Upoważniony przez klienta makler osobiście nadzoruje realizację zleceń. Z zachowaniem określonych przez klienta warunków, makler decyduje, kiedy wystawić zlecenie tak, aby realizacja była najkorzystniejsza dla klienta.

Zlecenie kupna lub sprzedaży określonego papieru może zawierać przykładowe, dodatkowe warunki realizacji:

  • Zlecenie do określonej ceny
  • Najkorzystniejsze nabycie do określonej kwoty
  • Realizowanie zlecenia po osiągnięciu (do osiągnięcia) określonego poziomu WIG lub WIG20
  • Wystawianie zleceń cząstkowych

Minimalna wartość jednego zlecenia DDM wynosi 25 000 zł lub 50 sztuk derywatów. Zlecenia realizowane są przez maklerów w poszczególnych wybranych oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas lub w centrali Biura Maklerskiego.

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zleceń DDM – zadzwoń:
0–801 880 880 lub 0-22 32 94 328/324.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

  • Możliwość realizacji zleceń bez konieczności stałego obserwowania notowań giełdowych
  • Stosowanie określonych przez klienta warunków realizacji zlecenia
  • Nadzór nad realizacją zlecenia jest zadaniem upoważnionego maklera

Aby skorzystać z tej usługi dla Klientów, którzy mają podpisaną z Biurem Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas umowę brokerską, jedynym dodatkowym warunkiem jest złożenie zlecenia o określonej minimalnej wartości.

Za zlecenia DDM nie jest pobierana żadna dodatkowa prowizja, poza określoną prowizją brokerską.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.