BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kursy walut VIP

Tabele zawierają kursy walut obcych wyrażone w walucie polskiej, które są stosowane w danym dniu roboczym przez Bank BGŻ. W celu sprawdzenia archiwalnych kursów walut wybierz ikonę kalendarza, a następnie interesujący Cię przedział czasowy.Tabela kursów walut B.O. prezentuje kursy walut obcych w stosunku do złotego dedykowane dla posiadaczy Kont osobistych z planem Konto bardzo osobiste, które mają zastosowanie do następujących operacji:

  1. wpłata gotówkowa na rachunek Posiadacza,
  2. wypłata gotówkowa z rachunku Posiadacza,
  3. przelewy z rachunku Posiadacza na rachunki, których posiadaczami są klienci Banku,
  4. przelewy SEPA z rachunku Posiadacza,
  5. przelewy z rachunku Posiadacza na rachunki w bankach zagranicznych/krajowych, inne niż w systemie SEPA,
  6. przelewy przychodzące na rachunki w Banku, których realizacja wymaga przeliczenia kwoty operacji z jednej waluty na drugą, gdy jedną z walut jest euro, dolar amerykański lub funt brytyjski.
Pełna lista kursów walut zawierająca standardowe stawki

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.