BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Lokata Bardzo Osobista

Fortis Bank

Jeśli posiadasz już Konto Bardzo Osobiste i chciałbyś pomnażać swój kapitał, skorzystaj z wiodącej na rynku oferty - Lokaty Bardzo Osobistej.

  • Okres lokowania – swobodny wybór od 1 dnia do 24 miesięcy
  • Konkurencyjne oprocentowanie
  • Możliwość zakładania lokaty bez wychodzenia z domu
  • Wsparcie osobistego doradcy
  • Interaktywne narzędzie do obliczania zysku

  • Swoboda wyboru okresu lokowania – od 1 dnia do 24 miesięcy
  • Atrakcyjne oprocentowanie
  • Otwieranie lokaty bez konieczności wychodzenia z domu
  • Wsparcie w decyzji – w dokonaniu optymalnego wyboru pomoże osobisty doradca lub interaktywne narzędzie do obliczania zysku dostępne w serwisie bankowości internetowej

Lokatę Bardzo Osobistą można otworzyć:

  • Przez Internet, za pośrednictwem serwisu internetowego Pl@net

Zakładając lokatę przez Internet, przy pomocy interaktywnego suwaka można dokonać wyboru kwoty lokaty oraz wskazać datę zakończenia okresu oszczędzania. Na wykresie zaprezentowana zostanie wysokość oprocentowania i kwota odsetek dla wybranej opcji.

Od naliczonych odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.