BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

 

BGŻ BNP Paribas Private Banking to pełne wsparcie dla naszych Klientów, posiadających aktywa na poziomie powyżej 600.000 zł. Dedykowany doradca i szereg usług specjalnie dopasowanych do Państwa potrzeb pozwolą skutecznie inwestować i korzystać z wygodnych rozwiązań na co dzień.Zapraszamy do kontaktu

Rozwiązania Inwestycyjne

Więcej

Finansowanie potrzeb

Więcej

Nagrody i wyróżnienia

Więcej

Planowanie majątku

Więcej
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.