BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Transakcje wymiany walut

Fortis Bank

W ramach private banking chcielibyśmy zaoferować Państwu dostęp do transakcji wymiany walut.

Bezpośredni dostęp do wymiany walut w private banking to nie tylko oszczędność czasu, ale również bardzo atrakcyjne warunki wymiany.

  • Atrakcyjne warunki wymiany
  • Oszczędność czasu
  • Wymiana dokonywana bezpośrednio przez Klienta lub przez dedykowanego Doradcę

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (Centra Private Banking) - znajdź najbliższy oddział.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.