BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Finansowanie potrzeb

Fortis Bank

Jeśli macie Państwo marzenia i plany, pomożemy Państwu je urzeczywistnić.

W BGŻ BNP Paribas Private Banking wierzymy, że zarządzanie zobowiązaniami finansowymi jest równie ważne jak zarządzanie Państwa majątkiem. Rozumiejąc Państwa potrzeby oferujemy doradztwo przy finansowaniu potrzeb.

Dedykowany doradca bankowości prywatnej jest zawsze do Państwa usług. Dopełni on wszelkich starań, aby zrozumieć Państwa oczekiwania i potrzeby. Doradca wraz z zespołem kredytowym zapewni Państwu szeroką gamę udogodnień, jak również rozwiązania przygotowane zgodnie z Państwa potrzebami.

  • Inwestowanie w nieruchomość w celach mieszkalnych bądź wynajem w celach inwestycyjnych
  • Finansowanie kosztów inwestycji długoterminowych bez konieczności sprzedaży posiadanych aktywów/ udziałów
  • Zwiększenie płynności lub dywersyfikacja własnych aktywów
  • Finansowanie pomostowe, w oparciu o przyszłe przepływy pieniężne
  • Potrzeby konsumpcyjne
Nasz zespół ekspertów kredytowych pomoże przygotować indywidualne rozwiązanie związane z finansowaniem, nawet najbardziej złożonych, projektów.
 
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.