BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kontakt

WARSZAWA
ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa
DOJAZD
Formularz kontaktowy
WROCŁAW
ul. Piotra Skargi 1, 50-082 Wrocław
DOJAZD
Formularz kontaktowy
GDAŃSK
ul. Bogusławskiego 2, 80-958 Gdańsk
DOJAZD
Formularz kontaktowy
KRAKÓW
ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków
DOJAZD
Formularz kontaktowy
KATOWICE
ul. Chorzowska 6, 40-101 Katowice
DOJAZD
Formularz kontaktowy
POZNAŃ
ul. Bóżnicza 1, 61-751 Poznań
DOJAZD
Formularz kontaktowy
ŁÓDŹ
al. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź
DOJAZD
Formularz kontaktowy


Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.