BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Inwestycje strukturyzowane

Fortis Bank

Inwestycje strukturyzowane to produkt odpowiadający na potrzeby Klientów, którzy potrzebują bezpiecznych i elastycznych sposobów inwestowania.

 • Bezpieczeństwo i przejrzystość obrotu
 • Różnorodność możliwych strategii inwestycyjnych
 • Elastyczność
 • Ochrona zainwestowanego kapitału

 • Bezpieczeństwo i przejrzystość obrotu
 • Różnorodność możliwych strategii inwestycyjnych
 • Elastyczność
 • Ochrona zainwestowanego kapitału

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (Centra Private Banking) - znajdź najbliższy oddział.

 • Dostęp do najlepszej oferty produktów strukturyzowanych
 • Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
 • Zapewnienie dostępu do elastycznego i odpowiedniego rozwiązania, które spełni Państwa oczekiwania

 • Dedykowany zespół, który opracowuje i wybiera najlepsze produkty znajdujące się na rynku oraz oferuje rozwiązania dopasowane do indywidualnych wymaga
 • Ścisła współpraca z podmiotami z grupy BNP Paribas, które są czołowymi graczami na rynku produktów strukturyzowanych i pochodnych na świecie

 • Elastyczne i efektywne produkty oferujące różnorodne strategie bazujące na akceptowanym poziomie ryzyka
 • Dostęp do różnorodnych aktywów bazowych
 • Umiejętność pełnego wykorzystywania innowacji w konkurencyjnym środowisku rynkowym
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.