BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Systematyczne oszczędzanie

Fortis Bank

Oprócz jednorazowych inwestycji proponujemy Państwu produkty, dzięki którym systematyczne oszczędzanie stanie się łatwiejsze. Mogą Państwo wybrać następujące produkty:

  • Panorama Funduszy PLUS II
  • Program Systematycznego Oszczędzania

Panorama Funduszy Plus II:

  • Program inwestycyjny w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK)
  • Produkt skierowany do Klientów poszukujących elastycznych form długoterminowego inwestowania połączonego z ochroną ubezpieczeniową

Program Systematycznego Oszczędzania:

  • Przygotowany wspólnie z KBC TFI S.A.
  • Środki inwestowane w fundusze zarządzane przez KBC TFI S.A. - dzięki stałej dyspozycji przelewu
  • Automatyzacja wpłat
  • Możliwość korzystania z atrakcyjnych obniżek opłaty manipulacyjnej wraz z czasem trwania produktu
  • Brak opłat manipulacyjnych po 5 latach oszczędzania
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.