BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Fortis Bank

Zachęcamy do skorzystania z usługi dającej możliwość zarządzania Państwa aktywami, przez specjalistów z Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • Kontrola zarządzania i reagowanie na zmiany rynkowe
 • Dywersyfikacja ryzyka oraz ciągła kontrola nad portfelem
 • Przejrzystość zarządzania
 • Dedykowane raporty okresowe

 • Rygorystyczny proces inwestycyjny, korzystający z danych wewnętrznych i zewnętrznych, prowadzony w celu wyboru optymalnych rozwiązań
 • Kontrola zarządzania i reagowanie na zmiany rynkowe
 • Dywersyfikacja ryzyka oraz ciągła kontrola nad portfelem
 • Przejrzystość zarządzania
 • Dedykowane raporty okresowe
 • Zarządzanie portfelowe jest gwarancją dostępu do wiedzy i doświadczenia grupy BNP Paribas.

Produkt dostępny w Centrach Private Banking - znajdź najbliższy oddział Centrum Bankowości Prywatnej

Wiodąca na rynku oferta dla tych Klientów, którzy chcą uniknąć ograniczeń związanych z osobistym zarządzaniem poszczególnymi aktywami. Pozwala ona na delegowanie zarządzania częścią lub całością posiadanych aktywów doświadczonemu zespołowi profesjonalistów w Biurze Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Doradca biorąc pod uwagę:

 • Profil inwestycyjny
 • Cele
 • Horyzont planowanej inwestycji

proponuje Klientom indywidualne rozwiązania inwestycyjne. Niezależnie czy celem jest powiększenie, zabezpieczenie czy zarządzanie swoim majątkiem.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.