BNP PARIBAS | Bank zmieniającego się świata | Biuro Maklerskie
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Komunikaty BM

UWAGA "FATCA". Istotne informacje
ROZWIŃ
ZWIŃ
Bank BGŻBNP Paribas wykonując czynności związane z obowiązkami dotyczącymi FATCA, zwraca się z prośbą o składanie w oddziałach Banku wypełnionych oświadczeń FATCA. Klienci, którzy podpisali oświadczenie przed 1 grudnia 2015 r proszeni są o ich ponowne wypełnienie. W przypadku nie złożenia powyższego oświadczenia do dnia 1 grudnia 2016 r. , Biuro Maklerskie będzie zobowiązane do blokady rachunku oraz ograniczenia świadczenia usług do czasu złożenia przez klienta oświadczenia FATCA. Ze szczegółami dotyczącymi FATCA można zapoznać się na stronie internetowej Banku: http://www.bgzbnpparibas.pl/fatca.asp
Komunikat w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji MSX Resources S.A.
ROZWIŃ
ZWIŃ
Biuro Maklerskie uprzejmie przypomina, iż zgodnie z decyzją KNF oraz Uchwałą Zarządu GPW akcje spółki MSX RESOURCES S.A., oznaczone kodem PLMSTEX00017, z dniem 01 kwietnia 2016 roku zostaną wykluczone z obrotu giełdowego. Tym samym ostatnim dniem notowania będzie 31 marca 2016 roku. Wykluczenie z obrotu oznacza brak możliwości zawierania transakcji tymi papierami począwszy od dnia wykluczenia. W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Biura Maklerskiego.
Komunikat w sprawie zmian w regulacjach Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
ROZWIŃ
ZWIŃ

Z dniem 01 lutego 2016 r Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wprowadza zmiany w Taryfie opłat i prowizji, w regulaminach świadczenia wybranych usług maklerskich oraz obowiązujących wzorcach umów i aneksów. Zachęcamy do zapoznania się z nową treścią wymienionych regulacji w sekcji „Regulacje"

Wykaz Oddziałów Banku BGZ BNP Paribas S.A. w których są świadczone usługi maklerskie
ROZWIŃ
ZWIŃ
Komunikat w sprawie likwidacji Centrów Obsługi Produktów Inwestycyjnych (COPI), które nastąpi z dniem 31 stycznia 2016 r.
ROZWIŃ
ZWIŃ
Komunikat w sprawie promocyjnych warunków dotyczących stawek prowizji dla osób, które zawarły z BM BGŻ BNP Paribas umowę na świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego
ROZWIŃ
ZWIŃ
Połączenie Banku BGŻ S.A. z BNP Paribas Bankiem Polska S.A.
ROZWIŃ
ZWIŃ

We wrześniu 2014 r. Bank BGŻ dołączył do Grupy BNP Paribas. W wyniku połączenia Banku BGŻ z BNP Paribas Bankiem Polska powstał silny uniwersalny bank, jeden z największych w Polsce, którego klienci będą mieli dostęp do szerokiej gamy usług i nowoczesnych produktów. Od połączenia prawnego, tj. 30 kwietnia, oba banki działają jako jedna instytucja, ale wciąż korzystająca z dwóch oddzielnych systemów IT. Kolejnym etapem procesu będzie połączenie systemów operacyjnych, o czym będziemy informowali  we właściwym czasie.

Nowy Bank BGŻ BNP Paribas pozostaje liderem na rynku rolno-spożywczym w Polsce.

List Prezesa Banku na temat połączenia:

Szanowni Państwo,

Witam Państwa w gronie Klientów Banku BGŻ BNP Paribas!

Mam przyjemność poinformować, że 30 kwietnia 2015 roku, po dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, nastąpiło połączenie Banku BGŻ S.A. z BNP Paribas Bankiem Polska S.A. Od tego dnia działamy pod nazwą Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Powyższa zmiana ma wyłącznie charakter prawny i  nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych działań. Umowy zawarte przez Państwa z Bankiem BGŻ pozostają w mocy i nie wymagają podpisywania aneksu. Numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie, aktywne pozostają wszystkie karty i numery PIN. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo, kontaktując się bezpośrednio z Doradcą Bankowym.

Po połączeniu staliśmy się jedną z największych instytucji finansowych w Polsce. Jako bank uniwersalny, dysponujemy ofertą dopasowaną do potrzeb klientów indywidualnych, klientów z segmentów mikro i MSP oraz klientów korporacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego. Pod względem aktywów znajdujemy się na siódmym miejscu na rynku wśród banków komercyjnych. Nasze akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jesteśmy przekonani, że jako jeden Bank będziemy mieli możliwość zaoferowania szerszej gamy produktów i w jeszcze lepszym stopniu odpowiemy na potrzeby naszych klientów. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej, szeroko dostępnej i profesjonalnie przygotowanej oferty produktów finansowych oraz obsługi na najwyższym poziomie. Osiągniemy to, wykorzystując doświadczenie, najlepsze praktyki oraz unikalną wiedzę i wsparcie międzynarodowej Grupy BNP Paribas.

Troska o jakość usług i wygodę klientów jest dla nas kluczowa. Dołożymy wszelkich starań, aby proces integracji przebiegał w sposób przyjazny dla Państwa.

Józef Wancer

Prezes Zarządu

Bank BGŻ BNP Paribas

Obsługa zleceń do dyspozycji maklera (DDM)
ROZWIŃ
ZWIŃ
Kontakt z maklerem papierów wartościowych i doradcą inwestycyjnym oraz składanie skarg i wniosków
ROZWIŃ
ZWIŃ
Obniżenie prowizji od transakcji kontraktami walutowymi
ROZWIŃ
ZWIŃ
Szczegółowe warunki świadczenia usług na rynku derywatów przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
ROZWIŃ
ZWIŃ
Lista instrumentów finansowych, w obrocie którymi pośredniczy Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
ROZWIŃ
ZWIŃ
Aktualna lista obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, akcji i praw do akcji spółek pod zastaw kredytu na zakup papierów wartościowych
ROZWIŃ
ZWIŃ

UWAGA "FATCA". Istotne informacje
ROZWIŃ
ZWIŃ
Bank BGŻBNP Paribas wykonując czynności związane z obowiązkami dotyczącymi FATCA, zwraca się z prośbą o składanie w oddziałach Banku wypełnionych oświadczeń FATCA. Klienci, którzy podpisali oświadczenie przed 1 grudnia 2015 r proszeni są o ich ponowne wypełnienie. W przypadku nie złożenia powyższego oświadczenia do dnia 1 grudnia 2016 r. , Biuro Maklerskie będzie zobowiązane do blokady rachunku oraz ograniczenia świadczenia usług do czasu złożenia przez klienta oświadczenia FATCA. Ze szczegółami dotyczącymi FATCA można zapoznać się na stronie internetowej Banku: http://www.bgzbnpparibas.pl/fatca.asp
Zmiana adresu siedziby Biura Maklerskiego
ROZWIŃ
ZWIŃ

Z dniem 30 kwietnia 2015 r., w wyniku połączenia Banku BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., nastąpiła zmiana siedziby adresu Biura Maklerskiego. Nowy adres znajduje się przy ulicy Żurawiej 6/12, 00-503 Warszawa. Z pełnymi danymi kontaktowymi Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. można zapoznać się w sekcji dotyczącej Dyrektywy MiFID

Zmiany w treści regulaminów Biura Maklerskiego
ROZWIŃ
ZWIŃ
Połączenie BNP Paribas Bank Polska S.A. z Bankiem BGŻ S.A.
ROZWIŃ
ZWIŃ
Zmiany w ofercie produktowej Biura Maklerskiego wprowadzone w dniu 02 lutego 2015
ROZWIŃ
ZWIŃ
Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska wprowadza w dniu 02 lutego 2015 do swojej oferty usługę zarządzania portfelami klientów w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
Zmiany w treści regulaminów Biura Maklerskiego wprowadzone w dniu 01 grudnia 2014
ROZWIŃ
ZWIŃ
Biuro Maklerskie wprowadza w dniu 1 grudnia 2014 roku zmiany w treści regulaminu świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska.
Zmiany w treści regulaminów Biura Maklerskiego wprowadzone w dniu 17 stycznia 2014
ROZWIŃ
ZWIŃ
Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska wprowadza w dniu 17 stycznia 2014 r. zmiany w treści regulaminów świadczenia usług przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska, tj. w:
  • Regulaminie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska,
  • Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska
W tym terminie zmianie ulegną także wzory formularzy stosowanych w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego oraz usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska.
Informacja o zmianie nazwy kontrahenta Biura Maklerskiego
ROZWIŃ
ZWIŃ
W dniu 29 listopada 2013 roku Sąd Rejestrowy Spółki wydał postanowienie o ujawnieniu w  Rejestrze Przedsiębiorców KRS nowej nazwy Spółki, która obecnie brzmi: Dom Maklerski mBanku S.A. (wcześniej Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.) Jednocześnie ze zmianą nazwy spółki, zmianie uległ również adres strony www - nowy adres to http://www.mdommaklerski.pl/
Zmiany w funkcjonowaniu Biura Maklerskiego w związku z wdrożeniem UTP
ROZWIŃ
ZWIŃ
Uwaga. W związku z wdrożeniem w dniu 15.04.2013 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych nowego systemu transakcyjnego UTP, oraz związanym z tym wprowadzeniem nowego harmonogramu sesji giełdowej, pragniemy poinformować iż nastąpi zmiana godzin pracy Biura Maklerskiego BNP Paribas Polska. Od tego dnia Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska będzie przyjmować telefoniczne zlecenia i dyspozycje, za pośrednictwem Zespołu maklerskiego, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 17.05. Jednocześnie wszystkie zlecenia maklerskie, z dłuższym terminem ważności, po sesji w dniu 12.04.2013 (piątek) zostaną usunięte przez GPW z karnetu.
W najbliższy wtorek (16 kwietnia) sesja giełdowa nie odbędzie się.
Więcej informacji o systemie UTP oraz nowym harmonogramie sesji znajdą Państwo tutaj.
Zmiany w treści regulaminów Biura Maklerskiego wprowadzone w dniu 21 grudnia 2012
ROZWIŃ
ZWIŃ
Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska wprowadza w dniu 21 grudnia 2012 r. zmiany w treści regulaminów świadczenia usług przez  Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska, tj. w:
  • Regulaminie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska,
  • Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska
W tym terminie zmianie ulegną także wzory formularzy stosowanych w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego oraz usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska.
Informacja o godzinach pracy Biura Maklerskiego
ROZWIŃ
ZWIŃ
Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska przyjmuje telefoniczne zlecenia i dyspozycje, za pośrednictwem Zespołu maklerskiego, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 17.35.
Rozpoczęcie działalności przez Biuro Maklerskie
ROZWIŃ
ZWIŃ
Pragniemy poinformować, iż dnia 11.06.2012 rozpoczęło operacyjną działalność Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska..