BNP PARIBAS | Bank zmieniającego się świata | Biuro Maklerskie
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt na zakup papierów wartościowych

Chcesz zainwestować na rynku finansowym, ale brakuje Ci środków? Skorzystaj z kredytu na zakup papierów wartościowych dedykowanego inwestorom.

 • Kwota kredytu nawet do 200% wartości portfela
 • Możliwość osiągnięcia wyższych zysków dzięki wyższej kwocie inwestycji
 • 0 zł prowizji za niewykorzystaną kwotę kredytu
 • Kredyt na okres od 5 dni do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • Produkt objęty ochroną MiFID

 • Kredyt oferowany na okres od 5 dni do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • Kwota kredytu może wynosić od 5 000 zł do nawet 200% wartości portfela
 • W przypadku niektórych ofert na rynku pierwotnym dźwignia kredytowa może przekroczyć 200% wartości portfela
 • 0 zł prowizji za niewykorzystaną kwotę kredytu
 • Produkt objęty ochroną MiFID

 • Kredyt na zakup papierów wartościowych przeznaczony jest dla osób fizycznych, które zawarły z Biurem Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas S.A. umowę o świadczenie usług maklerskich i posiadających rachunek inwestycyjny w tym Biurze Maklerskim
 • Kredyt udzielany jest na zakup papierów wartościowych w obrocie pierwotnym i wtórnym
 • Kredyt na zakup papierów wartościowych w obrocie wtórnym może być udzielony jako kredyt odnawialny (każda spłata kredytu lub jego części powoduje możliwość ponownego zadłużenia się do wysokości przyznanego limitu kredytowego)

Forma spłaty kredytu zaciągniętego na zakup papierów wartościowych zależy od wybranego profilu inwestycji:

 • W obrocie wtórnym spłacasz kredyt jednorazowo na koniec okresu kredytowania, a odsetki w ostatnim dniu każdego miesiąca i w dniu spłaty kredytu
 • W obrocie pierwotnym spłacasz kredyt jednorazowo w dniu pierwszego notowania na GPW lub BondSpot

Jeżeli zakup papierów wartościowych jest finansowany kredytem, Klient narażony jest na zwiększone ryzyko poniesienia straty finansowej (efekt dźwigni finansowej). W przypadku spadku wartości rynkowej papierów wartościowych klient będzie musiał nie tylko zaakceptować poniesioną stratę, ale również dokonać spłaty kredytu z innych środków niż uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie spłaty tego kredytu.

W związku z zawarciem przez Klienta umowy o udzielenie kredytu na zakup papierów wartościowych klient ponosi ryzyka w następującym zakresie:

 • Ryzyko rynkowe – wynikające z faktu, że ceny instrumentów finansowych podlegają wahaniom pod wpływem ogólnych tendencji rynkowych. Ceny papierów wartościowych podlegają tendencjom rynkowym w kraju i na świecie w zależności od oceny perspektyw rozwoju sytuacji przez inwestorów, co może skutkować silnymi spadkami lub długoterminowymi trendami spadkowymi
 • Ryzyko kredytowe – związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań, co może spowodować utratę zdolności kredytowej i wypowiedzenie umowy kredytu przez Bank BGŻ BNP Paribas