BNP PARIBAS | Bank zmieniającego się świata | Biuro Maklerskie
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Oferty publiczne

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas jest profesjonalnym partnerem na rynku ofert publicznych.

Klienci poprzez złożenie stosownych dyspozycji, mogą uczestniczyć w wybranych transakcjach w ramach m.in.:

 • IPO (Initial Public Offering) – pierwszej oferty publicznej,
 • SPO (Secondary Public Offering) – kolejnej oferty publicznej,
 • Praw Poboru – będących przywilejem pierwszeństwa przy zakupie nowych akcji spółki, przez jej dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby już posiadanych walorów. Dzięki temu uprawnieniu dotychczasowi akcjonariusze mają możliwość, w przypadku podjęcia decyzji o objęciu akcji nowej emisji zgodnie z przysługującym im przywilejem, zachowania swojego udziału w kapitale zakładowym spółki,
 • innych specyficznych ofertach, w zależności od ich dostępności oraz uprawnień do uczestnictwa w nich.

Realizujemy oferty publiczne zarówno akcji, obligacji, jaki i certyfikatów inwestycyjnych FIZ.

Najistotniejsze elementy, które świadczą o naszym profesjonalizmie, potwierdzone wysoką oceną dotychczasowych klientów (emitentów), to:

 • skuteczność w przeprowadzanych ofertach,
 • zespół profesjonalnie przygotowanych pracowników posiadających duże doświadczenie w realizacji ofert publicznych na najwyższym poziomie,
 • bardzo dobre relacje z renomowanymi inwestorami instytucjonalnymi, a także dostęp do szerokiej bazy klientów detalicznych,
 • dobra współpraca z innymi biurami maklerskimi, co daje możliwość stworzenia odpowiedniego konsorcjum zapewniającego sprawną dystrybucję i dotarcie do pełnego grona potencjalnych inwestorów,
 • zespół uznanych na rynku analityków giełdowych, przygotowujących m.in. wiele raportów dotyczących IPO,
 • sprawne procedowanie przed instytucjami rynku kapitałowego (KNF, GPW, KDPW),
 • szeroka sieć sprzedaży obejmująca Oddziały Banku na terenie całego kraju oraz serwis internetowy,
 • duży potencjał i unikalne doświadczenia związane z:
  • przeprowadzeniem z sukcesem jednej z największych ofert publicznych w historii polskiego rynku kapitałowego (pełnienie funkcję doradcy Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji PKO BP),
  • pełnieniem funkcji oferującego, sponsora emisji oraz organizatora dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord, Trigon Polskie Perły FIZ oraz UniSystem FIZ.

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w ramach działalności na rynku pierwotnym, zapewnia kompleksową obsługę i organizację całego procesu związanego z przeprowadzeniem publicznych ofert papierów wartościowych,
które obejmują między innymi:

 • doradztwo w zakresie pozyskania kapitału - ukształtowanie odpowiedniej struktury oferty gwarantującej wykorzystanie potencjału rynku giełdowego,
 • dokonanie analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki - pomoc w opracowaniu strategii oferty oraz określenie potrzeb Spółki w zakresie pozyskania kapitału,
 • opracowanie prospektu emisyjnego - sprawdzone metody różnorodnych rozwiązań, dostosowane indywidualnie dla każdej Spółki,
 • pełnienie funkcji oferującego - reprezentowanie Spółki w procedurze kwalifikacyjnej przed KNF,
 • przygotowanie i udział w road show - współudział w organizacji spotkań z największymi krajowymi inwestorami instytucjonalnymi,
 • dokonanie wyceny wartości Spółki - pomoc w określeniu ceny emisyjnej (przedziału cenowego),
 • przygotowanie raportu analitycznego - opracowanie dla inwestorów materiału wspierającego sprzedaż,
 • aktywne przeprowadzenie oferty - przygotowanie emisji od strony organizacyjnej, utworzenie konsorcjum dystrybucyjnego, przeprowadzenie procesu book-building, przyjmowanie zapisów i wpłat, rozliczenie oferty,
 • dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego - udział w procedurze przed GPW, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, wydanie Opinii Członka Giełdy,
 • pełnienie funkcji sponsora emisji - współpraca i reprezentowanie Spółki przed KDPW, przygotowanie projektów niezbędnych dokumentów w celu przyjęcia akcji do depozytu oraz prowadzenie rejestru sponsora emisji,
 • realizacja zadań lidera konsorcjum doradców - bieżąca współpraca z doradcą finansowym Spółki oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w proces przygotowania oferty publicznej na każdym jej etapie.