BNP PARIBAS | Bank zmieniającego się świata | Biuro Maklerskie
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Doradztwo inwestycyjne

Jeżeli zastanawiasz się w co inwestować, jedną z możliwości jest skorzystanie z  usługi doradztwa inwestycyjnego, którą Bank BGŻ BNP Paribas S.A. świadczy poprzez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.. W ramach tej usługi oferujemy profesjonalną pomoc w doborze inwestycji z szerokiego wachlarza produktów inwestycyjnych dostępnych na rynku.


Dlaczego warto skorzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego?

 • Propozycje składu portfela Klienta przedstawiane są przez ekspertów Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A.. Rolą pracowników Biura Maklerskiego jest przygotowanie rekomendacji starannie wybranych akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych. W procesie inwestycyjnym wsparciem dla doradców inwestycyjnych są posiedzenia komitetu inwestycyjnego, który decyduje o nastawieniu do poszczególnych klas aktywów.
 • Oszczędność czasu. Dzięki propozycjom składu portfela, płynącym ze strony Biura Maklerskiego, Klient nie traci czasu niezbędnego na przeprowadzenie szczegółowej analizy i stałego monitorngu rynku i atrakcyjności poszczególnych spółek czy funduszy inwestycyjnych.
 • Pełna kontrola nad inwestycją. Ostateczna decyzja, czy i w jakim zakresie skorzystać z zaleceń Biura Maklerskiego w zakresie rekomendowanych inwestycji, leży w gestii Klienta. 

 • Przed rozpoczęciem współpracy i podpisaniem umowy świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego pracownik Banku zbada Twoje potrzeby i indywidualną sytuację majątkową, wiedzę i doświadczenie inwestycyjne.
 • W oparciu o wynik oceny zostanie dobrany odpowiedni dla Twoich preferencji i profilu ryzyka Portfel modelowy.
 • W trakcie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego nasi eksperci stale monitorują rynek aby zoptymalizować skład i udział Twojego Portfela modelowego. Gwarantujemy miesięczny kontakt w celu przekazania Tobie rekomendacji dotyczących zmian Twojego Portfela ( kupna, sprzedaży instrumentów finansowych).

 • Przed decyzją o skorzystaniu z usługi doradztwa inwestycyjnego i podpisaniem umowy należy wykonac ocenę MIFID.
 • Rolą MIFID jest ochrona Klientów przed ryzykiem związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe i standaryzacja świadczonych usług inwestycyjnych przez instytucje finansowe.
 • Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Decyzje inwestycyjne podjęte przez Klienta w oparciu o informacje przekazywane w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego sa obarczone ryzykiem inwestycyjnym i mogą skutkować utratą części lub nawet całości inwestowanych środków.

 • Skontaktuj się z pracownikiem infolinii, dzwoniąc po numer 0 801 880 880 (opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora).
 • W naszych Centrach Bankowości Prywatnej pracownicy Banku udzielą wszelkich informacji o usłudze doradztwa inwestycyjnego i pomogą aktywować usługę. Adresy Centrów BP.