BNP PARIBAS | Bank zmieniającego się świata | Biuro Maklerskie
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Harmonogram notowań

Notowania giełdowe odbywają się od poniedziałku do piątku, według określonego harmonogramu.

Harmonogram notowań instrumentów finansowych na GPW określony jest w "Szczegółowych zasadach obrotu giełdowego" uchwalonych przez Zarząd GPW.

Notowania giełdowe odbywają się od poniedziałku do piątku, według następującego harmonogramu:

 1. Notowania w systemie notowań ciągłych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych oraz dłużnych instrumentów finansowych):

  godz. 8.30 – 9.00

  Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)

  godz. 9.00

  Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)

  godz. 9.00 – 16.50

  Faza notowań ciągłych

  godz. 16.50 – 17.00

  Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)

  godz. 17.00

  Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)

  godz. 17.00 – 17.05

  Dogrywka

   

 2. Notowania w systemie notowań ciągłych dla instrumentów pochodnych:

  godz. 8.30 – 8.45

  Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)

  godz. 8.45

  Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)

  godz. 8.45 – 16.50

  Faza notowań ciągłych

  godz. 16.50 – 17.00

  Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)

  godz. 17.00

  Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)

  godz. 17.00 – 17.05

  Dogrywka

   

 3. Notowania w systemie notowań ciągłych dla dłużnych instrumentów finansowych:

  godz. 8.30 – 9.00

  Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)

  godz. 9.00

  Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)

  godz. 9.00 – 16.50

  Faza notowań ciągłych

  godz. 16.50 – 17.00

  Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)

  godz. 17.00

  Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)

  godz. 17.00 – 17.05

  Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)

   

 4. Notowania w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego:

  godz. 8.30 – 11.00

  Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)

  godz. 11.00

  Otwarcie (określanie kursu jednolitego)

  godz. 11.00 – 11.30

  Dogrywka

  godz. 11.30 – 15.00

  Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)

  godz. 15.00

  Otwarcie (określanie kursu jednolitego)

  godz. 15.00 – 15.30

  Dogrywka

  godz. 15.30 – 17.05

  Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)

   

 5. Notowania w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego:

  godz. 8.30 – 11.00

  Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)

  godz. 11.00

  Otwarcie (określanie kursu jednolitego)

  godz. 11.00 – 11.30

  Dogrywka

  godz. 11.30 – 17.05

  Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)

Godziny określone w harmonogramie notowań określają najwcześniejszy możliwy moment rozpoczęcia lub zakończenia danej fazy notowań. Jeżeli we wskazanym w harmonogramie terminie nie nastąpi rozpoczęcie danej fazy notowań dla określonej grupy instrumentów finansowych, to instrumenty z tej grupy pozostają w fazie poprzedniej.
Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu notowań giełdowych – zadzwoń:
0–801 880 880 lub 0-22 32 94 328/324.