BNP PARIBAS | Bank zmieniającego się świata | Biuro Maklerskie
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Wezwania

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej to propozycja odkupienia akcji będącej przedmiotem wezwania, skierowana przez wzywającego do akcjonariuszy tej spółki.

Zgodnie z polskim prawem w pewnych sytuacjach podmiot, który zamierza nabyć lub nabył akcje spółki publicznej w ilości powodującej przekroczenie liczby głosów w tej spółce, zobowiązany jest ogłosić wezwanie na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki. Wezwanie jest przeprowadzone za pośrednictwem podmiotu maklerskiego, który przyjmuje zapisy na sprzedaż lub zamianę akcji.
Treść wezwania obejmuje szereg informacji wymaganych przepisami prawa, w tym określa: rodzaj akcji, ich liczbę, proponowaną cenę, dzień realizacji i rozliczenia wezwania, miejsce przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem oraz inne wymagane prawem dane.

Aby sprzedać akcje w wezwaniu, należy być właścicielem akcji spółki publicznej, które zostały objęte wezwaniem, oraz złożyć dyspozycję sprzedaży tych akcji. Dyspozycję sprzedaży akcji w wezwaniu należy złożyć w podmiocie maklerskim, w którym klient posiada akcje. Po złożeniu dyspozycji, klient otrzymuje świadectwo depozytowe będące dowodem blokady akcji do sprzedaży w wezwaniu. Otrzymane świadectwo depozytowe należy złożyć w podmiocie pośredniczącym w danym wezwaniu. W dniu rozliczenia transakcji środki ze sprzedaży akcji w wezwaniu powinny pojawić się na rachunku inwestora.