BNP PARIBAS | Bank zmieniającego się świata | Biuro Maklerskie
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zlecenia telefoniczne

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. umożliwia swoim klientom
składanie dyspozycji za pośrednictwem telefonu.

W ramach umowy świadczenia usług maklerskich za pomocą telefonu można składać następujące dyspozycje dotyczące:

  • Kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, w tym także zleceń w ramach wykonywania prawa poboru, w ofertach publicznych, czy też w ramach odpowiedzi na wezwanie (z wyłączeniem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych)
  • Modyfikacji oraz anulowania tych zleceń
  • Przelewu środków pieniężnych z rachunku maklerskiego 
  • Informacji o stanie swojego rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Warunkiem realizacji takich dyspozycji jest:

  • Udzielenie Biuru Maklerskiemu pełnomocnictwa do składania w imieniu Klienta dyspozycji i zleceń
  • Określenie przez Klienta sposobu identyfikacji poprzez nadanie hasła telefonicznego, oraz:
    • Złożenie oświadczenia o numerze rachunku, na który mogą być przekazywane środki pieniężne

Dyspozycje składane telefonicznie są rejestrowane, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby można, za pośrednictwem telefonu lub osobiście w oddziale, dokonać zastrzeżenia hasła.

Jeżeli chcesz złożyć dyspozycję telefoniczną - zadzwoń do Zespołu ds. Obsługi Rynku Wtórnego.
Dyspozycje telefoniczne można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy w/w Zespołu.