BNP PARIBAS | Bank zmieniającego się świata | Biuro Maklerskie
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Klasyfikacja klientów

Wymagania dyrektywy MiFID wprowadzają obowiązek dokonywania przez firmę inwestycyjną lub bank świadczący usługi inwestycyjne klasyfikacji swoich klientów w celu wyznaczenia zakresu środków ochrony przysługujących Klientowi. Możliwy jest podział klientów na trzy kategorie: klienta detalicznego, klienta profesjonalnego oraz uprawnionego kontrahenta.

Szczegółowy zakres ochrony Klientów zależy od danej kategorii:

  • Najwyższy poziom ochrony przysługuje klientom sklasyfikowanym jako Klienci detaliczni
    Zapewnienie pełnej ochrony klientom wiąże się z koniecznością wypełnienia dodatkowych dokumentów, jak na przykład kwestionariusz służący zbadaniu stopnia odpowiedniości usług maklerskich, instrumentów finansowych oraz innych produktów o charakterze inwestycyjnym.
  • Klienci profesjonalni oraz Uprawnieni kontrahenci objęci są mniejszą ochroną, gdyż Bank lub Biuro Maklerskie przyjmuje, iż z założenia dysponują oni odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, niezbędnymi do podejmowania samodzielnych decyzji inwestycyjnych (finansowych). Z tego też względu wymogi formalne dla tej kategorii są zdecydowanie mniejsze.

W trosce o zapewnienie najwyższego standardu świadczonych usług i wysokiego poziomu ochrony Klientów, zarówno Bank – dla Klientów Bankowości Prywatnej, jak i Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas SA, w trakcie inicjowania relacji z Klientem klasyfikuje wszystkich swoich Klientów, jako klientów detalicznych, bez względu na ich cechy brane pod uwagę w dyrektywie, jak na przykład wiedza i doświadczenie inwestycyjne, wartość posiadanych aktywów itp. Ochrona polega na przekazywaniu Klientom określonych informacji wymaganych przepisami prawa, na weryfikacji, czy dany instrument finansowy oraz inne produkty o charakterze inwestycyjnym lub usługa są odpowiednie dla Klienta, na stosowaniu w odniesieniu do Klientów określonych polityk, uzależnionych od rodzaju usługi oraz kategorii Klienta, jak również na wykonywaniu innych obowiązków przewidzianych treścią przepisów prawa.
Wniosek Klienta o zmianę kategorii na wyższą i wynikający z niej poziom ochrony zostanie rozpatrzony negatywnie.