BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ
 
zaloguj się
Platforma
Finansowa dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global
 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET
 
zaloguj się
BiznesPL@NET
 
zaloguj się

Indywidualne Konto Emerytalne – szansa na dostatnią emeryturę

Fortis Bank
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, najniższa przeciętna emerytura z ZUS wyniosła 1472 zł w 2010 r. To zaledwie 38% przeciętnego wynagrodzenia. Oszczędzając tylko w I filarze (ZUS) i II filarze (OFE) trudno będzie liczyć na wyższe świadczenie. Dlatego otwórz IKE w banku BNP Paribas i już dziś zacznij oszczędzać na swoją przyszłą emeryturę.

Do wyboru masz dwie formy Indywidualnego Konta Emerytalnego:

Nie ma znaczenia czy oszczędzać będziesz systematycznie, czy też wpłacać pieniądze jednorazowo. W ciągu roku na IKE możesz wpłacić maksymalnie 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W roku 2015 jest to kwota 11 877 zł. Zgodnie z ustawą dochody uzyskiwane z oszczędzania na IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

Zapraszamy do naszych oddziałów!

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.