BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Asset Management

BNP Paribas Investment Partners is the dedicated asset management business line of the BNP Paribas Group. BNP Paribas Investment Partners offers a full range of investment management services to institutional and retail clients around the world.

Central to the way we work is the concept of partnership – both in terms of how we behave as a family of companies and our relationships with our clients. Around 1,200 investment professionals work across our network of some 60 investment centres, each of which is a specialist in a particular asset class or type of product. With total assets under management of EUR 539 billion as of 30 September 2010, BNP Paribas Investment Partners is the third largest asset manager in Europe*.

bnpparibas-ip.com

* Source: Based on the IPE Top 400, July 2010 (figures per 31 December 2009)

Expertises of BNP Paribas Investment Partners


Click to enlarge
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.