BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Vehicle management services

Arval is a major player in vehicle full service leasing in Europe. Expert advice and service quality are the foundations for Arval's customer promise. Arval thus commits to provide its clients - professionals, SMEs or large groups - solutions that optimise:

  • employee's mobility
  • outsource the risks associated to fleet management

Arval Poland was founded in 1999 as the first company on the Polish market to offer long term rental and fleet management.

Based on a preliminary analysis, the company offers the most suitable solutions for a given enterprise, and when needed, adjusts them throughout the period of cooperation. Arval serves nearly 300 clients and manages more than 13.000 vehicles in Poland.

www.arval.pl

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.