BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Awards & Rankings

Prize Złota Strona Emitenta for the Internet website of BNP Paribas Fortis

The BNP Paribas Fortis website won the first place in its category in a competition organized by the Association of WSE Issuers - Best Websites of Public Companies in 2010.

The purpose of the competition „Issuer Golden Website” is to promote high Polish website standards as regards communication with investors and shareholders. In the fourth edition of the competition, 15 companies qualified to the final stage.

The competition judging panel assessed the usefulness of information published at websites for investors and manner of its presentation. The judging panel assessed the response time and manner the questions put to investor relations bureaus were answered as well as website ergonomics and correctness of technologies applied. The new element in this year competition were the criteria regarding the use of the new media (blogs, forums, social networking portals) and such tools as chats or video transmissions.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.