BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Awards & Rankings

Bank for a Businessman 2001

Fortis Bank Polska SA is continually improving its products and services so as to better satisfy customer needs. We are pleased that all this effort has been appreciated by the jury of the 2000 ranking "Bank for a Businessman" in the Businessman Magazine, where Fortis Bank ranked a high 2nd.

"(...) words of appreciation and praise for the former First Polish-American Bank for the continuous improvement of products and services. This year it scored only 20 points less than the leader. Fortis Bank has proved that a bank does not need hundreds of branches and thousands of employees to develop very good banking solutions in corporate finance" - this is what the organizers said about our products and services.

The ranking assessed products and services themselves, clarity and transparence of product information, application of modern technological solutions, quality of financial advice, adequacy of offered products to the scope of business operations. Also access to banking related services and those designed for the management of a serviced company were taken into consideration. Banking products and services were assessed by experts - mainly the owners and managers of medium-sized companies.

  Bank for a Businessman 2001 Points
1. Pekao SA 383.5
2. Fortis Bank 368.0
3. Bank BPH 363.5
4. Powszechny Bank Kredytowy 343.0
5. Bank Handlowy w Warszawie SA 339.5
6. Reiffeisen Bank Polska SA 337.0
7. Bank Śląski SA 317.0
8. Bank Przemysłowy SA 316.5
9. Kredyt Bank SA 305.0
10. Bank Zachodni WBK SA 304.5
11. BGZ SA 304.0
12. BRE Bank 303.5
13. BISE - Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA 299.5
14. Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny SA 294.0
15. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 263.0
16. PKO BP SA 235.0
17. Nordea Bank Polska SA (wcześniej Bank Komunalny w Gdynii) 234.5
18. Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni SA we Wrocławiu 234.0
19. Bank Gospodarstwa Krajowego 216.0
20. Małopolski Bank Regionalny SA 216.0
21. BUD-BANK Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego SA 203.0
22. Górnośląski Bank Gospodarczy SA 190.0
23. Bank Unii Gospodarczej 173.5
24. Bank Pocztowy 167.0
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.