BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Awards & Rankings

Fortis Bank Polska - the laureate of the IV edition of the program "Investor in Human Capital ("Inwestor w Kapitał Ludzki")

On October 11, 2005 Fortis Bank was honored with the emblem "Investor in Human Capital" - an honorable mention awarded to companies which particularly care for their employees.

The goal of the program "Investor in Human Capital" is to appoint respective companies whose mission is to develop human capital and uphold good relations with employees.

The nation-wide program has been conducted every year for the past 4 years. It is part of a larger initiative of the Institute of Labor and Social Matters and the Institute of Management, aimed at the propagation of modern approaches to human resources management.

Enterprises and institutions which joined the program were appraised based on results of a self-assessment survey and employee survey. The survey was conducted at Fortis Bank headquarters in Kraków and the Bank Branch in Częstochowa. The assessment body was composed of representatives of universities, HR management companies and institutions.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.