BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Awards & Rankings

Fortis Bank: The Best Bank in Poland

Fortis Bank Polska won the first prize in the "universal banks" category in the "50 Largest Banks in Poland 2007" ranking organized by the BANK Financial Monthly.

The ranking took into account the economic position and development of banks on the financial market in the past two years.
While assessing banks’ performance and balance sheet items, the editors of the monthly and a group of financial analysts examined total assets of the largest banks, dynamics of their changes, equity funds, income and net profit, operating income and expenses, effectiveness of the management board, portfolio of loans, credit facilities and investments, and deposits and liabilities due to banks. The ranking accounted also for banks’ effectiveness, computed on the basis of the return on equity and return on assets, and the cost/income ratio.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.