BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Awards & Rankings

Fortis Bank Polska once again has been honoured with the “Investor in Human Capital” emblem (“Inwestor w Kapitał Ludzki”)

In December 2007, Fortis Bank became the laureate of the 6th edition of the “Investor in Human Capital” Program and for the second time was honoured with the prestigious emblem of this program.

The Investor in Human Capital is an award granted to companies, which undertake actions aiming at employees’ development. Enterprises and institutions, which competed for the award, were appraised based on the results of self-assessment survey and employee survey carried out on a representative sample.

For the employees, the “Investor in Human Capital” emblem is a confirmation that the company or institution for which they work or wish to work cares for its employees.

“Investor in Human Capital” is a nation-wide program and a part of a larger initiative of the Institute of Labour and Social Matters and the Institute of Management. The “Investor in Human Capital” emblem has been awarded since 2002. The assessment body is composed of representatives of universities, HR management companies and institutions.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.