BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Awards & Rankings

Fortis Business Superbrand

Fortis Bank Polska was selected as one of the strongest business brands – “Business Superbrands” – on the Polish market.

Fortis is one of the strongest and best recognized brands in the business to business (B2B) sector in Poland. The Superbrands organisation has been rewarding selected brands for 12 years. According to the jurors of this contest, a Superbrand is a brand that enjoys the best reputation it its field. Such brands offer consumers significant emotional benefits or benefits that consumers need and recognize.

Superbrands debuted as a radio broadcast on BBC London. Now it is a large international undertaking. Superbrands is active in 70 countries where it promotes branding as one of the most important tasks and achievements of companies. The selection process begins by making a list of roughly 1,000 companies that are selected on the basis of independent market research. After a preliminary selection, the list is sent to the Brand Council, i.e. independent jurors coming from the business environment and economy related media. This year, members of the Polish Council included e.g. Ms Dorota Goliszewska – the editor-in-chief of the Manager Magazyn, Mr Andrzej Jacaszek – the editor and managing director of the Harvard Business Review, Mr Grzegorz Kiszluk – the editor-in-chief of the Brief, Mr Jarosław Sroka – the editor-in-chief of the Gazeta Prawna and Mr Piotr Lemberg – deputy manager of the Economy section of the Dziennik daily.

This year’s Polish edition of the contest is organized by the New Communications agency, chaired by Ms Nina Kowalewska-Motlik (the contest was first organized in 2005). In our country, media partners of Superbrands include: ProMarka Association, the Brief and the Harvard Business Review.


Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.