BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Awards & Rankings

BI-NGO 2008 Index Leaders

Fortis Bank Polska SA was awarded the title of the BI-NGO Index Leader 2008. The title is given to firms that best communicate social involvement on their internet websites. In this year’s survey, nine internet sites out of 500 ones that were evaluated were granted the award.


Thus Fortis Bank Polska SA joined the top nine companies according to the Index.
The purpose of the survey is to annually verify information on corporate social involvement that is published on internet sites. The communication quality is assessed in five areas: company leadership and policy, involvement strategy, relationship building, financial transparency and result measurement, and communication. An evaluated company can score maximum 15 points.

The survey was carried out in May 2008 by the Institute for the Partnership of Business and Non-Governmental Organisations (BI-NGO), operating at the Management Faculty of the Lodz University.

For more information, please visit the website of the Institute for the Partnership of Business and Non-Governmental Organisations (BI-NGO).
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.