BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Awards & Rankings

Payment card ranking published by the "Rzeczpospolita" daily (27 June 2002)
 VISA Electron card issued by Fortis Bank is the best debit card according to the payment card ranking published by the Rzeczpospolita daily on 27 June 2002. more

Bank accounts ranking by "Rzeczpospolita" daily (April 11 2002)
Fortis Bank was ranked 3rd in the listing compiled by CBM Indicator based on clients' opinion and published in the "Rzeczpospolita" daily. The highest score was for smooth and professional service.

A Bank Friendly to Enterprises 2000
Fortis Bank received a title "A Bank Friendly to Enterprises" 2000 ("Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców") awarded by Polish Chamber of Commerce in co-operation with Polish-American Foundation of Small Enterprise Consultancy and Warsaw Institute of Banking. It was awarded based on the assessment of the Bank's offering, expertise and the quality of service.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.