BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Securities Services

BNP Paribas Securities Services (BP2S) is Europe's leading securities services provider and number five worldwide by assets under custody*. It is a wholly-owned subsidiary of the BNP Paribas Group, delivering independent flexibility and commitment, backed by the strength of a leading universal bank.
BNP Paribas Securities Services offers one of the most comprehensive product ranges. It operates across the entire investment cycle, giving it in-depth knowledge of the buy side, sell side and the issuer segment. With BP2S, clients have a one-stop shop for all asset classes both onshore and offshore, across the globe. We are ready to partner our clients in their growth ambitions in an increasingly challenging financial environment, making us the bank for securities servicing in a changing world.

BNP Paribas Securities Services has been present in Poland since February 2008.

Combining local knowledge with global expertise, the branch in Warsaw offers broker-dealers, global custodians and investment banks a full local clearing, settlement and custody solution in Poland.

securities.bnpparibas.com

* Source: Globalcustody.net

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.