BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Insurance

Group insurance
Cardif Polska offers tailor-made protection and savings plans for companies and institutions. Its clients can build unique insurance programs responding to their individual requirements. Protection is provided by combining various insurance covers: death, accidental death, inability to work, dread disease, invalidity, hospitalization.

Bancassurance
Cardif is the leading provider of bancassurance in Poland. Its insurance products including credit life, cash and revolving loans (credit cards), car financing, consumer loans and mortgages are distributed through banks, finance companies and through telemarketing channel.

 
Cardif Polska offers the following individual products:

  • Capital (mixed product: savings/protection)
  • Term (protection product only, 1 year contract renewed automatically)
  • Investment (saving product with insurance protection set at 10% of capital, no limitations concerning health apply)
  • Children - benefit (mixed product savings/protection)
  • IKE (Individual Retirement Account).

www.cardif.pl

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.