BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Correspondent banks

Foreign settlements require close cooperation with foreign banks, called "correspondent banks".

Correspondent banks maintain accounts with one another, render reciprocal services and exchange information.

A customer's payment order is transmitted, depending on the currency and beneficiary's country, to the appropriate correspondent bank.

The list of our correspondent banks is given below.

Currency Bank S.W.I.F.T. code BNP Paribas Bank Polska SA account number
PLN Narodowy Bank Polski NBPLPLPWXXX 36101000391600000310000000
AUD BNP Paribas Fortis SA/NV GEBABEBB36A 291-1123182-19-AUD-0
BGN BNP Paribas Fortis SA/NV GEBABEBB36A 291-1123182-19-BGN-0
CAD BNP Paribas Fortis SA/NV GEBABEBB36A 291-1123182-19-CAD-0
CHF BNP Paribas Fortis SA/NV GEBABEBB36A 291-1123182-19-CHF-0
CZK BNP Paribas Fortis SA/NV GEBABEBB36A 291-1123182-19-CZK-0
DKK BNP Paribas Fortis SA/NV GEBABEBB36A 291-1123182-19-DKK-0
EUR BNP Paribas Fortis SA/NV GEBABEBB36A 291-1123182-19-EUR-0
GBP BNP Paribas Fortis SA/NV GEBABEBB36A 291-1123182-19-GBP-0
HRK BNP Paribas Fortis SA/NV GEBABEBB36A 291-1123182-19-HRK-0
HUF BNP Paribas Fortis SA/NV GEBABEBB36A 291-1123182-19-HUF-0
JPY BNP Paribas Fortis SA/NV GEBABEBB36A 291-1123182-19-JPY-0
NOK BNP Paribas Fortis SA/NV GEBABEBB36A 291-1123182-19-NOK-0
RON BNP Paribas Fortis SA/NV GEBABEBB36A 291-1123182-19-RON-0
RUB BNP Paribas Fortis SA/NV GEBABEBB36A 291-1123182-19-RUB-0
SEK BNP Paribas Fortis SA/NV GEBABEBB36A 291-1123182-19-SEK-0
USD BNP Paribas U.S.A - NEW YORK BRANCH BNPAUS3NXXX 00200 618553 001 49 USD
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.