BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Financial & Operating Leases

BNP Paribas Leasing Solutions is the BNP Paribas brand specialized in leasing and rental solutions for professional equipment and in real estate assets, offered either directly to businesses and professionals or through its partners – manufacturers, publishers and their distribution channels (dealers and resellers).

BNP Paribas Leasing Solutions is the European leader in equipment leasing and is today the only financial institution with such a wide-ranging offer, extending from simple leasing arrangements to long term rental solutions and IT asset management contracts.

BNP Paribas Leasing Solutions is present in Poland since 1998, with its head office located in Warsaw. Its agencies and network of partners are spread throughout the country.

leasingsolutions.bnpparibas.pl

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.