BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Legal note

We, BNP Paribas Bank Polska SA (or the "Bank"), hereby declare that the contents of this site, www.bnpparibas.pl, have been published for informative purposes only and are not part of the Bank's offering, as defined by the provisions of civil law. We shall do our best to ensure that the content of this site is regularly updated and reliable, however, we will not be liable for the consequences of any actions taken based on the information provided here. If you would like to obtain further details concerning our products and services, please contact the Call Center or visit one of our Branches.

We will not be responsible for the content of any external WWW sites whose links appear on this site.

This site - its graphic design and content is the property of BNP Paribas Bank Polska SA. You may not copy it, either in whole or in part, unless you obtain express permission from the Bank.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.