BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Contacts and Locations

Fortis Private Investments Polska

Select the voivodship and city from the list,
or use the slider on the map to zoom in/zoom out.


Legenda


Head Office of BNP Paribas Bank Polska SA

Offices in Warsaw

Address: ul. Suwak 3
02-676 Warszawa
Telephone: (48 22) 566 90 00
Fax: (48 22) 566 90 10
VAT UE: PL 6760078301
Reuters: FRTK
S.W.I.F.T.: PPABPLPK

Offices in Krakow

Address: ul. Armii Krajowej 28
30-150 Kraków
Secretariat of the Board of Executives:: fax (48 12) 618 3322/3344

Accounting Group
(payments for contractors):

tel. (48 12) 629 3669
tel. (48 12) 625 7718

Custody Services Group:

fax (48 12) 618 3132
Please note: Email addresses published on the website of BNP Paribas Bank Polska SA are provided for customers or cooperating companies to contact the Bank. Other people and firms can also use the addresses but only to inquire about our services, to order such services or obtain assistance. Any other correspondence, specifically of advertising nature, will be considered spam.

*) calls charged at local rates
BNP Paribas Bank
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.