BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Current reports 1999

Kraków, June 11, 1999

Current Report 22/1999

Pursuant to §8 of the Order of the Council of Ministers dated December 22, 1998 regarding the type, form and terms of passing current information... (Dz. U. No. 163, item 1160), the Board of Executives of PPABank SA reports about concluding an amendment to the credit agreement with Generale Bank S.A. seated in Brussels and Generale Nederland NV seated in Rotterdam, aimed at increasing the credit facility from DEM 40 million to the principal maximum amount of DEM 100 million for the period of 7 years for the purpose of funding investment or working capital loans granted by PPABank to clients proposed or introduced by Generale Bank S.A. or Generale Bank Nederland N.V. operating in Poland.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.