BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Current reports 1999

Kraków, March 8, 1999

Current Report 11/1999

Pursuant to §81 of the Law on Public Trading in Securities and the Order of the Council of Ministers dated December 22, 1998 regarding the type, form and terms of passing current information... (Dz. U. No. 163, item 1160), the Board of Executives of PPABank S.A. informs that today we received information referring to the announcement made by PPABank on February 23, 1999 (current report No 9/99), to be made public by the following press release:

'On 23rd February an announcement was made by PPABank relating to the agreement entered into by Generale Bank, the Polish American Enterprise Fund ("PAEF") and the Enterprise Credit Corporation ("ECC") for Generale Bank to purchase the 58.8% stake in PPABank held by PAEF and ECC.

The announcement stated that following the purchase, Generale Bank would launch a public offer for the remaining shares in PPABank.

The price per share to be paid by Generale Bank in such public offer will not be less than 90% of the price per share to be paid to PAEF and ECC of around PLN 40.'

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.