BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Current reports 2001

Warszawa, May 15, 2001

Current Report 7/2001

Pursuant to § 42 Item 1 and 4 of the Council of Ministers Ordinance dated December 22, 1998 regarding the type, form and scope of current and periodical information and dates of its disclosing by issuers of securities admitted to public trading (Journal of Acts No 163, item 1160), the Board of Executives of Fortis Bank Polska SA hereby announces that it decided to convene the General Shareholders' Meeting on June 21, 2001. The General Shareholders' Meeting shall be held at ul. Postępu 15 in Warszawa at 14.00 hours.

The proposed Agenda of the AGM:

 1. Opening of the Meeting
 2. Election of the Chairman of the Meeting and confirmation of the Meeting legality.
 3. Approval of the Agenda.
 4. Election of the Mandates and Returning Committee.
 5. Approval of the Rules of Procedures of the Meeting.
 6. Presentation of the 2000 Financial Statements, the Board of Executives Report regarding Fortis Bank Polska activity in 2000 and the 2000 Board of Directors Report.
 7. Adopting resolutions regarding the following issues:
  1. approval of the 2000 Financial Statements and the 2000 Board of Executives Report.
  2. approval of the 2000 Board of Directors Report.
  3. approval of the discharge of Board of Executives' duties in the 2000 fiscal year.
  4. approval of the discharge of the Board of Directors' duties in the 2000 fiscal year.
  5. distribution of the 2000 profit.
 8. Adopting resolutions regarding amendments to the Bank Statute
 9. Adopting resolutions regarding amendments to the Board of Directors Regulations
 10. Adopting a resolution regarding the remuneration for the Board of Directors members.
 11. Miscellaneous.
 12. Closing of the Meeting.

In consultation with the Board of Directors, the Board of Executives shall recommend to the General Shareholders' Meeting allocating the entire profit, i.e. PLN 21,031,681.49 to the general risk fund to cover possible losses in the Bank's assets.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.