BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Current reports 2001

Warszawa, July 11, 2001

Current Report 16/2001

Pursuant to §41 of the Council of Ministers Ordinance dated December 22, 1998 regarding the type, form and scope of current and periodical information and dates of its disclosing by issuers of securities admitted to public trading (Journal of Acts No 163, item 1160), the Board of Executives of Fortis Bank Polska SA hereby announces that the WSE Board of Executives decided by Resolution No. 175/2001 dated July 11, 2001 to introduce 5,025,900 Series J shares of Fortis Bank Polska SA (ordinary common bearer shares) to the public trading on the primary market since July 18, 2001 subject to the registration and assimilation of the aforementioned shares by the National Depository for Securities with other Fortis Bank Polska SA shares under the basic code of PLPPAB000011.

At the same time the WSE Board of Executives adopted the Resolution No. 174/2001 in which it fixed July 17, 2001 as the last day of the allotment certificates (PDA) quotation.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.