BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Current reports 2001

Warszawa, June 22, 2001

Current Report 13/2001

Pursuant to Article 148 of Public Trading Securities Act dated August 21, 1997 (Journal of Acts No. 118, item 754), the Board of Executives of Fortis Bank Polska SA hereby submits the list of shareholders entitled to exercise 5 or more of the total number of voting rights at the General Shareholders' Meeting held on June 21, 2001.

Fortis Bank 75% i.e. 7,538,850 of votes*

*According to the Banking Supervision Commission' permit to acquire the Bank's shares by Fortis Bank, seated in Brussels- Fortis Bank, owing 9,915,907shares of Fortis Bank Polska SA, may exercise 75% of the total voting rights at the General Shareholders Meeting.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.